Načini plačila, dostava izdelkov in stroški pošiljanja izdelkov

 

Načini plačila

Omogočamo naslednje načine plačila:

 • po povzetju (plačilo z gotovino ob prevzemu blaga
 • s plačilno oziroma kreditno kartico preko spletnega plačila
 • plačilo s PayPal

 

 

Dostava naročenih izdelkov

Če naročilo pride do 13:00, naročene izdelke pripravimo in odpremimo praviloma v istem dnevu, sicer pa v naslednjem delovnem dnevu. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

 

V Sloveniji je čas dostave za večino pošiljk en delovni dan, pri čemer pa se ta lahko zaradi različnih vzrokov, na katere ne moremo vplivati, (okvare, nesreče, napake, razmere na cesti…) podaljša.

 

V kolikor ti, izdelkov ne moremo dostaviti kot obljubljeno, iz razlogov, na katere sami ne moremo vplivati (npr. zamude na strani naših dobaviteljev), lahko kadar koli odstopiš od naročila. Seveda te bomo o morebitnih zamudah informirali.

 

Pogodbeni partnerji

Naš pogodbeni partner za varno dostavo tvojih naročenih pošiljk je GLS. V primeru, da blago plačaš vnaprej in te ob dostavi pošiljke ni doma, ti dostavna služba v nabiralniku pusti obvestilo o poštnem paketu, in o načinu, kako ga prevzameš.

 

Stroški pošiljanja

Ob naročilu nad 49,99 € so stroški pakiranja in dostave brezplačni.

 

Ob naročilu do cene izdelkov pod in vključno z 49,99 € znašajo stroški pakiranja in dostave 5,00€, ne glede na težo, količino in velikost naročila.

 

REKLAMACIJE

 

Vračilo izdelkov

Kupec ima pravico, da v 30 dneh od prejetja blaga odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

Kupljeno blago Kupec vrne v 14 dneh od sporočila o odstopu brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora Kupec pisno obvestiti Prodajalca na pokremco@beauty-outlet.eu.

 

Vrnjen izdelek mora biti nepoškodovan, zapakiran v originalno embalažo in z vsemi priloženimi dodatki, v nespremenjeni količini in brez sledi uporabe. Obvezna priloga vračilu so podatki Kupca (ime in priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, številka naročila in številka transakcijskega računa za nakazilo vračila).

 

Kupnino ti Prodajalec povrne najkasneje v 30 dneh po prejemu vrnjenega blaga. Strošek pošiljanja vrnjenega blaga krije Kupec. Prodajalec pošiljk z odkupnino ne sprejema.

 

Reklamacije izdelkov, poškodovanih med prevozom, se upošteva v roku 7 dni od prevzema pošiljke. Poznejših reklamacij Prodajalec ne upošteva. Če so na izdelku že ob prevzemu opazni znaki poškodb, lahko Kupec pošiljko zavrne, od poštnega uslužbenca pa zahteva sestavo reklamacijskega zapisnika o poškodovani pošiljki.

Pravila nagradnih iger

 

Opredelitve

Organizator nagradne igre je prodajalec FREYR d.o.o.., Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenija. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v objavljenih nagradnih akcijah. Zmagovalce nagrad določi naključno računalnik ali ga določi organizacijski odbor.

 

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo odrasli s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletniki (mlajši od 18 let) morajo imeti predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov za sodelovanje v nagradnih igrah.

 

V primeru, da se žrebanje nagrad odvija prek družbenega omrežja Facebook / Instagram, vse osebe, ki so povezane s posameznim profilom, na katerem poteka nagradna igra, ali vse osebe, ki so na družabnem omrežju Facebook / Instagram, lahko sodelujejo v nagradni igri. Če v besedilu napovedanega žrebanja nagrade ni drugače določeno, se nagradni igri pridružijo s klikom gumba Like.

 

Udeleženci nagradnih iger sami nosijo vse stroške sodelovanja v nagradnih igrah.

 

Stroški sodelovanja vključujejo, vendar niso omejeni na:

 • stroški dostopa do interneta;
 • stroški prenosa podatkov iz interneta.
 • Zaposlenim in zunanjim izvajalcem družbe Freyr d.o.o. ni dovoljeno sodelovati v nagradni igri, niti njihovim ožjim družinskim članom.

 

Vsak posameznik se lahko na nagradno tekmovanje prijavi samo enkrat.

 

Pravila za sodelovanje v nagradnih igrah

Za sodelovanje v nagradnih igrah ni potreben nakup storitev ali izdelkov organizatorja nagradnih iger.

 

Začetni in končni datum nagradnih iger je objavljen na spletnem mestu in / ali Facebook / Instagram profilu, kjer tudi potekajo nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje za sodelovanje v nagradnih igrah in pogoje, objavljene na spletnem mestu in / ali profilu Facebook / Instagram.

 

V primeru nepopolnih, napačnih ali neresničnih podatkov in / ali če udeleženec ne izpolni vseh pogojev za sodelovanje, si organizator pridržuje pravico, da udeleženca zavrne v nagradni igri ali ga izključi iz nagradnih iger.

 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletnem mestu in / ali Facebooku / Instagram profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršen koli način neprimerna.
 • V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, se organizator odloči, ali bo nagrado podelil nekomu drugemu.

 

Nagrade

Posameznik lahko prejme le eno od nagrad. Če je ime udeleženca izžrebano dvakrat ali večkrat, prejme nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu nagradne igre na Spletnem mestu in / ali Facebook / Instagram profilu, kjer poteka tudi nagradna igra.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrsto nagrade, izplačilo v gotovini ni možno ali prenosljivo na tretje osebe.

 

Žrebanje nagrad

Za organizacijo, izvajanje in nadzor nad potekom žrebanja nagrade in žrebanjem nagrad skrbi odbor, ki ga sestavljajo predstavniki organizatorja.

 

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, ki je naveden v opisu nagradnih iger na spletni strani in / ali Facebook / Instagram profilu, izjemoma pa najpozneje 4 dni po koncu nagradne igre.

 

Vsi udeleženci so upravičeni do sodelovanja v žrebu. Rezultat žreba je končen. Pritožba ni mogoča.

 

Obveščanje zmagovalcev

Nosilec nagrade bo prejel obvestilo o nagradi prek zasebnega sporočila na svojem Facebook / Instagram / Instagram profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel ob začetku žrebanja nagrade na spletnem mestu.

 

Udeleženec se s sodelovanjem v posamezni nagradni igri strinja, da ga bo organizator kot nagrajenec objavil na Facebook / Instagram profilu na zidu in bo tudi označen. V primeru, da nagradna igra poteka samo na spletnem mestu, se udeleženec strinja, da ga bo organizator objavil kot nagrajenca na spletni strani, kjer poteka tudi nagradna igra.

 

Seznam zmagovalcev bo objavljen na spletnem mestu in / ali profilu Facebook / Instagram najkasneje tri dni po žrebanju nagrad.

 

Prejem nagrade

Udeleženec je upravičen do nagrade kot nagrajenec, potem ko ga organizator ali skrbnik spletnega mesta in / ali Facebook / Instagram profila o tem obvesti v dogovorjenem roku.

 

Za pridobitev nagrade mora nagrajenec organizatorju predložiti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko. Če zmagovalec v sedmih dneh od datuma, ko je bilo vabilo poslano, ne predloži potrebnih informacij, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila.

 

Organizator dobitnika nagrade obvesti s pisnim obvestilom. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga navede nagrajenec, nagrado pa lahko prejme tudi osebno v prostorih Organizatorja na naslovu Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenija.

 

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet ali predmet, ki zaradi svoje teže in / ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje sporočil, nagrajenci prevzamejo nagrado osebno na sedežu organizatorja. Občutljivi predmeti se lahko dogovorijo tudi po pošti z zmagovalcem, vendar organizator ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in / ali poškodovane vsebine paketa nagrajenec ni upravičen do nobene odškodnine, finančne ali materialne.

 

Obveznosti dobitnika nagrade

Vrednosti nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako je ni mogoče zamenjati za drugo nagrado.

 

Zmagovalec je dolžan organizatorju nagradne igre pisno posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko, najpozneje v sedmih dneh po prejemu obvestila, da je zmagovalec nagrade.

 

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV) je odgovoren organizator. Organizator ne odgovarja za morebitne davke, ki bi se lahko pojavili v povezavi z drugimi nagradami. Če nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da zmagovalec nagrade ne želi sprejeti in je organizator brez vseh obveznosti do zmagovalca in si pridobi pravico razpolaganja z nagrado za kakršne koli druge namene.

 

Če organizator nagradne igre v roku sedmih dni od trenutka, ko zmagovalcu pošlje obvestilo o prejemu nagrade v nagradni igri, iz katerega koli razloga ne prejme vseh potrebnih informacij od nagrajenca, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti in je tako organizator brez vseh obveznosti iz te nagradne igre do zmagovalca in si pridobi pravico do uporabe nagrade za kateri koli drug namen.

 

Varstvo informacij in osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi v nagradni igri, skrbno ravnal in varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel organizator.

 

Udeleženec nagradne igre se strinja, da mu lahko organizator pošlje obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec ali njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadar koli umakne privolitev za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradnih igrah, za namene neposrednega trženja. Organizator nagrad si pridržuje pravico, da podelitev nagrade organizira kot javni dogodek. Udeleženec v nagradni igri dovoli uporabo svojega imena in naslova v zvočnem, foto in video materialu organizatorja nagrad. Zmagovalec dovoli organizatorju nagradne igre, da njegove osebne podatke objavi v medijih in na svetovnem spletu z namenom, da jih seznani z rezultati žrebanja ali prejemom nagrade.

 

V primeru, da organizator nagradno igro organizira skupaj s soorganizatorjem, bo soorganizatorju posredoval seznam zmagovalcev. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za pravilno obdelavo in shranjevanje podatkov, ki jih posreduje soorganizatorju. Kolikor udeleženec v nagradni igri soglaša z zagotavljanjem podatkov soorganizatorju, bo organizator po koncu igre soorganizatorju posredoval vse podatke takšnih uporabnikov. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za pravilno obdelavo in shranjevanje podatkov, ki jih posreduje soorganizatorju.

 

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu datotek z osebnimi podatki omogoča, da upravlja, vzdržuje in obdeluje te podatke do odpovedi udeleženca ali izpolnitve namena obdelave podatkov, ki je bila predložena za izvajanje vodenja nagradna igra v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul. RS št. 86/04 in 67/07).

 

Osebni podatki v datoteki z osebnimi podatki dobitnikov nagrad in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 

Elektronski naslov (za sodelovanje pri nagradni žrebanju, risanje in pošiljanje pisnih vabil organizatorju po nadaljnjih ukrepih v primeru upravičenosti do nagrade);

Ime in priimek, naslov in kraj prebivališča (za identifikacijo zmagovalca, žrebanje, razglasitev nagrad in obveščanje o načinu prejemanja nagrad in za poročanje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republika Slovenija);

Kontaktna telefonska ali GSM številko (za namene obveščanja v primeru težav z dostavo nagrade);

Podatki so shranjeni v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po upravljanju podatkov ali na zahtevo zmagovalca se podatki izbrišejo. Uporabniki podatkov so skrbnik spletnega mesta in / ali Facebook / Instagram / Instagram profila in odgovorno osebje za izročitev nagrad.

 

Končne in prehodne določbe za sodelovanje v nagradnih igrah

Udeleženci nagradnih iger sprejemajo tudi pogoje skupnosti Facebook / Instagram. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za to, da udeleženci tekmovanja spoštujejo pogoje uporabe skupnosti Facebook / Instagram. Prav tako organizator ni odgovoren za kakršne koli posledice, ki so posledica objavljanja objav na Facebooku.

 

Organizator si pridržuje pravico, da posodobi ali spremeni pogoje nagradne igre, če so to zahteve tehničnih ali komercialnih narave ali razlogi na javni strani.

 

Za vsa vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov ali če želite več informacij o nagradnih igrah, pišite na pokremco@beauty-outlet.eu.

 

Objavljanje pravil o nagradnih igrah

Udeleženci nagradnih iger se z oddajo svojih informacij strinjajo, da so seznanjeni s pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradnih iger. V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta pravila obravnavajo kot nadrejena pravila nad vsemi objavljenimi bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

 

Omejitev odgovornosti

Freyr d.o.o. po svojih najboljših močeh zagotavlja, da so informacije, objavljene na spletnem mestu, ažurne in točne. Vendar se lahko lastnosti artiklov, čas dostave ali cena spremenijo tako hitro, da Freyr d.o.o. ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo podjetje Freyr d.o.o. kupca obvestil o spremembah in mu omogočil, da odstopi od pogodbe ali zamenja naročeni artikel.

 

Freyr d.o.o. lahko odstopi od pogodbe samo, če najde izdelek z napako. Očitna napaka je pomanjkljivost bistvenih značilnosti izdelka in vsaka napaka, ki jo kupec šteje za odločilno pri nakupni odločitvi. Sem spadajo tudi očitne napake v ceni.

 

Izključitev odgovornosti

Pridržujemo si pravico do onemogočanja dostopa do Spletne strani zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočanje uporabe Spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletnem mestu si pridržujemo pravico do odpovedi pogodb, na katere je vplivala tehnična napaka. Če prekličete naročilo, vas bomo takoj obvestili in dali napotke o nadaljnjih postopkih, ki jih je treba upoštevati. Uporabnik mora ob dostopu do spletne strani zagotoviti ustrezno zaščitno opremo.

 

Pritožbe in spori

Freyr d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Freyr d.o.o. si prizadeva izpolniti svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema pritožb.

 

Kupec se lahko v primeru težav obrne na prodajalca po telefonu na 040 133 266 ali po e-pošti na pokremco@beauty-outlet.eu. Pritožba se odda preko e-pošte na pokremco@beauty-outlet.eu. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Freyr d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmerje med ekonomsko vrednostjo zahtevka, potrebnim časom in stroški reševanja spora, kar je tudi velika ovira, da kupec spora ne rešuje pred sodiščem. Zato si podjetje Freyr d.o.o. si prizadeva za reševanje sporov medsebojno.

 

Morebitne spore rešuje sporazumno. Če sporazumne rešitve ni, se spori rešijo na pristojnem sodišču v Kranju.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

FREYR Ltd., ki kot ponudnik blaga in storitev na svojem spletnem mestu objavlja elektronsko povezavo do spletne platforme za reševanje potrošniških sporov (SRPS). Uporabnikom je platforma na voljo tukaj:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

 

Ta ureditev izhaja iz zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredba (EU) št. 1095/2010. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22 / ES.

Splošni pogoji spletne trgovine beauty-outlet.eu

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Obligacijskim zakonikom (OZ), Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

S spletno trgovino (v nadaljevanju “spletna trgovina”) upravlja podjetje Freyr d.o.o.., Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenija, identifikacijska številka: 8172838000, davčna številka: 19478194, ki je tudi ponudnik storitev e-trgovine (v nadaljevanju tudi prodajalec).

 

Splošni pogoji poslovanja urejajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine ter urejajo poslovne odnose med spletno trgovino in stranko.

 

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki veljajo v času oddaje spletnega naročila. Uporabnik se s potrditvijo naročila seznani in strinja s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnimi obvestili.

 

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov včasih ni mogoče upravljati s spletno trgovino ali celo dostopati do nje. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi dostop do spletnega mesta spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za neaktivnost trgovine zaradi nepoznavanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, neaktivnosti storitve zaradi izpada internetnega omrežja, izpadov električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, tudi za dalj časa, prekinite uporabo.

 

Registracija

Predmete iz spletne trgovine lahko kupite brez registracije in prijave v spletno trgovino na www.beauty-outlet.eu.

 

Dostop do informacij

Freyr d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje podatke, preden se kupec zaveže s pogodbo ali ponudbo:

 

 • podatke o podjetju (ime podjetja in sedež, davčna številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti prodajnih artiklov, ki bodo izpostavile tudi poprodajne storitve in morebitne garancije za izdelke,
 • razpoložljivost izdelkov (vsak artikel na spletnem mestu mora biti dostopen v razumnem času),
 • pogoje dostave pošiljke (način, kraj in čas dostave),
 • jasno in nedvoumno morajo biti izražene cene proizvodov z navedbo, ali že vključujejo davke in prometne pristojbine ter druge dajatve,
 • veljavnost ponudbe,
 • način plačila in dostave ter obdobje veljavnosti teh informacij,
 • rok za odstop od pogodbe in pogoje za odstop
 • pojasnilo pritožbenega postopka, vključno z vsemi kontaktnimi podatki ali kontaktnimi podatki stranke.
 • Izdelki v spletni trgovini

Zaradi narave našega poslovanja se www.beauty-outlet.eu posodablja pogosto in hitro. Cene in ponudbe izdelkov so časovno omejene, podjetje Freyr d.o.o. si pridržuje pravico razširiti ponudbo, spremeniti ceno ali umakniti ponudbo.

 

Cene izdelkov in storitev

Cene v spletni trgovini so prikazane kot “Cena”. Vse cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene veljajo ob oddaji naročila. Cene so veljavne v primeru plačila s plačilnimi sredstvi, določenimi v teh pogojih, pod temi pogoji poslovanja.

 

Kljub stalnemu prizadevanju za zagotavljanje najsodobnejših in popolnih informacij, so informacije o cenah morda napačne. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka med obdelavo naročila spremeni, bo prodajalec kupcu omogočil, da prekliče nakup.

 

Popusti, promocijske kode itd. se ne seštevajo. Kode ali kode za popust ni mogoče zamenjati z gotovino.

 

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji določeni in veljajo tako za ponudnika kot kupca. Po oddaji naročila uporabnik po e-pošti prejme obvestilo, da je bilo naročilo sprejeto ali zavrnjeno.

 

Kupoprodajna pogodba (tj. E-poštno sporočilo o statusu prvega naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku družbe Freyr d.o.o.

 

Načini plačila

Spletna trgovina ponuja naslednje načine plačila:

 

Spletna trgovina www.beauty-outlet.eu ponuja naslednje načine plačila:

 • Gotovina ali plačilo s plačilnimi karticami ob prevzetju preko storitve dostavne službe GLS
 • Plačilo preko Paypal na račun podjetja FREYR
 • Sprejemamo plačila s kreditnimi karticami

 

Stranka po prejetju paketa prejme račun na navedenem e-poštnem naslovu. Na računu so podrobno navedene cene in vsi stroški, povezani z nakupom. Kupec je dolžan pred oddajo naročila preveriti pravilnost podatkov.

 

Tvoje naročilo v spletni trgovini

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo sprejeto. Ekipa Freyr bo naročilo pregledala, preverila razpoložljivost naročenih artiklov in z razlogom potrdila ali zavrnila naročilo. Freyr d.o.o. lahko kupca zaradi preverjanja informacij ali zagotavljanja točnosti dostave pokliče na njegovo kontaktno telefonsko številko.

 

Če naročen izdelek, ki ga ponuja podjetje Freyr d.o.o. ni na zalogi v svojem lastnem skladišču, FREYR pa je vezan izključno na dostavo s strani dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj pošlje izdelek Freyr d.o.o., bo Freyr po elektronski pošti kupcu takoj sporočil najnovejše informacije glede dostave artiklov. Če je dobavni rok zelo dolg in kupec ne želi čakati, lahko kupec obvesti podjetje Freyr d.o.o., ki bo izdelek odstranil iz naročila. Freyr d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica daljših dobavnih rokov ali odpovedi pošiljanja artiklov, ki jih zagotavlja podjetje Freyr d.o.o., ki jih nima na zalogi v lastnem skladišču.

 

Naročilo je odpremljeno / Naročilo je pripravljeno za prevzem

Spletna trgovina artikel pripravi in ​​odpremi v dogovorjenem roku ter o tem obvesti kupca po e-pošti. Freyr d.o.o. kupca tudi seznani s politiko odstopa od pogodbe, na koga se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in ​​na koga v primeru reklamacije.

 

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora o tem takoj obvestiti prodajalca s telefonsko številko 040 133 266 ali po e-pošti na pokremco@beauty-outlet.eu. Če je naročilo že odposlano, pošiljko kupec zavrne.

 

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da je treba ob zaključku naročila vnesti še podatke podjetja in davčno številko podjetja.

 

Stroški dostave

Poštnina za nakupe do 49,99 € znaša 5 € na naročilo, za nakupe nad 50 € je poštnina brezplačna.

 

Čas dostave

Vsa naročila med tednom pred 13. uro bodo odposlana še isti dan v primeru plačila po prevzemu ali preko Paypala. Naročila, odposlana med vikendi in prazniki, bodo odposlana naslednji delovni dan.

 

Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec (navedeno velja samo za kupca, ki izdelek kupi za namene zunaj svoje poslovne dejavnosti) ima pravico, da prodajalca v 14 dneh po prejemu artikla obvesti, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za njegovo odločitev. Rok začne teči en dan po datumu prejema pošiljk.

 

Odpoved pogodbe se prodajalcu sporoči po elektronski pošti: pokremco@beauty-outlet.eu. Kupec, ki odstopi od pogodbe, mora poleg vrnjenega izdelka v originalni embalaži priložiti račun in izpolnjen pritožbeni/odstopni obrazec, ki mu ga bo prodajalec posredoval po prejemu odstopa od pogodbe v elektronski obliki.

 

V primeru odstopa od pogodbe kupec vrne prejeti artikel po pošti na naslov prodajalca: Freyr d.o.o.., Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenija ali ga osebno pripelje na prodajalčevo prevzemno mesto. Edini strošek za potrošnika v zvezi z odstopom od naročila so neposredni stroški vračila blaga. Pošiljke z odkupnino ne sprejemamo in bodo zavrnjene.

 

Artikel mora prodajalcu vrniti v roku 30 dni od poslanega obvestila o odstopu (nakupu). Vračilo predmetov, prejetih v Freyr v odpovednem roku pogodbe, se šteje kot obvestilo o odpovedi.

 

Kupec mora vrniti izdelek prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali njegova količina zmanjšana, ne da bi bil kupec kriv za to. Kupec predmetov jih ne sme prosto uporabljati v času odpovedi od pogodbe.

 

Kupec lahko artikle pregleda in preizkusi v obsegu, ki je potreben za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelka, ki odstopa od zgoraj navedenega, se šteje za uporabo izdelka, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

Kupec ni upravičen do odstopa od pogodbe v primerih, kadar je izdelek narejen po natančnih navodilih kupca, je bil izdelek prilagojen njegovim osebnim potrebam, izdelek po svoji naravi ni primeren za vračilo ali mu je potekel rok uporabe. Možnost odstopa od nakupa izdelkov ni mogoča, če je kupec že odprl varnostni pečat.

 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil uporabljen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva štejejo za popust in se uporabnikom ne bodo vrnila. Uporabniku se povrne samo znesek, ki je bil dejansko izdelek.

 

Plačila bodo vrnjena v najkrajšem možnem času in najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila o odstopu. Da bi zagotovili točnost in pravočasnost vračila in zagotovili evidenco plačil, se vračilo plačila kupcu izvede izključno s prenosom na njegov transakcijski račun. Plačilo v gotovini ni možno!

 

V izjemnih primerih, ko artiklov ne vrnemo v skladu z ZVPot, lahko kupcu ponudimo artikel z ustreznim nadomestilom, ki ga ob vrnitvi določi v pritožbenem/reklamacijskem obrazcu. Zmanjšana odkupnina se upošteva, ko kupec to potrdi po e-pošti.

 

Pravico do povračila v primeru poškodovanega blaga podrobneje urejajo določbe zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

 

Okvarjeno, poškodovano blago

Kdaj lahko potrošnik uveljavlja okvaro na izdelku oziroma poškodbo na izdelku? Potrošnik lahko uveljavlja zahtevek trgovsko blago, če:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno uporabo
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za namene, za katere ga kupec kupuje, vendar je prodajalec za to vedel ali bi moral vedeti
 • izdelek nima lastnosti in lastnosti, ki so bile izrecno ali tiho dogovorjene ali predpisane
 • prodajalec je dostavil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan samo za obvestilo.

 

Kako preveriti ustreznost izdelka?

Izdelek se primerja z drugim, brezhibno delujočim izdelkom iste vrste, hkrati z karakteristikami proizvajalca, ki so na samem izdelku.

 

Kako lahko kupec uveljavlja zahtevek za pomanjkljivo blago?

Kupec nas mora obvestiti o kakršni koli materialni pomanjkljivosti, skupaj z natančnim opisom le-tega na svoje stroške, v zakonskem roku in nam hkrati omogočiti vpogled v artikel.

 

Pravice potrošnika podrobneje urejajo določbe zakona o varstvu potrošnikov.

 

Sprejem predmetov, vrnjenih, če velja garancija, ali izdelkov z materialno napako

Kupec je dolžan prevzeti artikel, ki ga je dostavil prodajalcu v garancijsko ali drugo plačilo po zaključku popravila.

 

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vračilu in ga prosi, naj prevzame artikel. Kupec je dolžan prevzeti artikel v 14 dneh od datuma obvestila.

 

Če kupec artikla ne prevzame v določenem roku, sme prodajalec izdelek shraniti v svojem skladišču. Prodajalec hrani izdelek v svojem skladišču do 6 mesecev od datuma obvestila. Prodajalec je v tem obdobju upravičen do povračila stroškov skladiščenja (1 € na dan), kot tudi do povračila vseh stroškov, potrebnih za ohranitev artikla.

 

Po preteku 6 mesecev od datuma obvestila lahko prodajalec izdelek proda prek spletne trgovine in znesek kupnine po odbitku prodajnih prodajnih in drugih stroškov nakaže na transakcijski račun kupca. Če je vrednost artikla nepomembna, jo lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ne povrne denarja. Prodajalec kupca obvesti o nameravani prodaji ali darovanju predmeta 15 dni pred iztekom 6-mesečnega obdobja skladiščenja, po prodaji, pa tudi o doseženi ceni in višini stroškov, pa tudi o prenosu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

 

Vrnjeni predmeti z odprto embalažo

Vrnjeni izdelki so predmeti, ki so bili vrnjeni podjetju Freyr d.o.o in nimajo pomanjkljivosti (poškodovana embalaža, praske in druge poškodbe izdelka itd.) in jih je mogoče dati v nadaljnjo prodajo.

 

Vrsta napake ali stanje predmeta mora biti za vsako postavko pisno navedena (tako v opisu izdelka kot na računu). Vrnjene izdelke pregleda podjetje Freyr d.o.o.. V primeru, ko kupec vrne poškodovan izdelek, ni upravičen do vračila kupnine.

 

Dostava

Izvajalec dostave spletne trgovine Freyr d.o.o. je GLS, vendar si Freyr d.o.o. pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo lahko učinkoviteje izpolni dostavo naročil.

 

Varnost

Freyr d.o.o. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil.

 

Ponudnik ne prevzema odgovornosti in ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo na računalniku / strojni opremi ali drugi lastnini in za vse vnose virusov, ki bi lahko vplivali na uporabnikovo opremo zaradi obiska spletnega mesta, prenosa besedil, slik, podatkov.

 

Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o zasebnosti lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.

 

Komuniciranje

Freyr d.o.o. bo z uporabnikom stopil v stik prek različnih komunikacijskih sredstev le, če mu uporabnik izrecno ne nasprotuje in v skladu z določbami ZEKom-1.

 

Oglaševalska e-poštna sporočila Freyr d.o.o. bodo vsebovala naslednje sestavine:

 

Jasno in nedvoumno bodo označena kot oglaševalska sporočila,

Oglaševalec Freyr d.o.o. bo jasno viden

Različne kampanje, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot take. Tudi pogoji udeležbe bodo jasno opredeljeni,

Jasno bo viden način odjave od prejemanja promocijskih sporočil,

Freyr d.o.o. bo izrecno spoštoval uporabnikovo željo, da ne bo prejemal oglasov

Oglaševalska sporočila Freyr d.o.o. bodo jasno vidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

 

Koda za popust

Koda za popust prinaša različne koristi pri nakupu preko spleta na www.beauty-outlet,eu, je časovno omejena in jo je treba unovčiti v tem času, sicer njena veljavnost poteče. Aktivno kodo za popust najdete na prvi strani oglasnega sporočila, na spletni strani, v našem e-sporočilu ali drugih medijih.

 

Če kupec uporabi kodo za popust, vendar pozneje po lastni volji umakne naročilo z uporabljeno kodo, ni več upravičen do nove ugodnosti, ki jo ta koda prinaša.

 

Koda za popust je enkratna koda, kar pomeni, da jo lahko uporabite samo enkrat. V istem vrstnem redu ni mogoče kombinirati različnih vrst ugodnosti (koda za popust, promocijska koda in bonus).

Politika zasebnosti

V podjetju FREYR d.o.o., Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenia, matična številka: 8172838000 (v nadaljevanju FREYR,, »ponudnik«, »upravljalec spletnih strani« ali »mi«) se zahvaljujemo za vaše zaupanje, ki ste nam ga izkazali s tem, da z nami delite svoje osebne podatke.

FREYR obljubljamo, da bomo vaše osebne podatke obravnavali v skladu s to politiko, veljavno zakonodajo in v skladu z vašimi željami. Osebne podatke uporabljamo za obdelavo vaših naročil, za pošiljanje e-novic, na katere ste naročeni ali pa za stik z vami preko drugih sredstev, za katera ste nam dali soglasje. Istočasno uporabljamo vaše osebne podatke za izboljšanje naših izdelkov in uporabniške izkušnje pri nakupovanju pri nas prek katerega koli kanala.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo tako na spletu kot za osebne podatke, ki se zbirajo preko drugih kanalov (telefon, maloprodaja, nagradne igre, če ni določeno drugače).

S to politiko zasebnosti želimo dati jasen pregled nad tem, kako obdelujemo osebne podatke, ki jih posredujete. V dokumentu lahko preberete o naši zavezanosti k varovanju teh podatkov in o vaših pravicah in možnostih, ki jih imate na voljo za nadzor osebnih podatkov in zaščite vaše zasebnosti.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, podatki lokaciji ali drugimi identifikatorji.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi
 • privolitev posameznika
 • zakoniti interes
 • Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Obdelava na podlagi vašega soglasja

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter zaradi tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
 • zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika in na vašem spletnem računu/profilu, k ga zagotavlja ponudnik,
 • pripravo in pošiljanje personalizirane e-revije, če ste se nanjo naročili,
 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali,
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.
 • Profiliranje uporabnikov na podlagi soglasja

Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi prilagojeno komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij).

Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš  profil, ki je osnova za prilagojeno komuniciranje.

Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov)
 • Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
 • Odgovori v različnih FREYR vprašalnikih na FREYR spletnih mestih
 • Obnašanje na FREYR spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije)
 • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas:

 • Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas
 • Kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri FREYR dobijo boljše ponudbe)
 • Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja
 • Katere osebne podatke zbiramo?
 • Če ste obiskovalec spletne trgovine FREYR, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. O tem, kaj so piškotki, lahko preberete v nadaljevanju Politike zasebnosti.

V primeru vzpostavitve kontakta z nami preko uporabe obrazca na naši spletni strani pridobimo naslednje podatke:

 • vaše ime in priimek
 • telefonsko številko in/ali e-mail naslov, da lahko odgovorimo na vašo poizvedbo

Če ste kupec izdelkov, ki jih ponujamo v spletni trgovini, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izdajo računa in pošiljanje naročenih izdelkov, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek;
 • naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in mesto)
 • kontaktni e-poštni naslov;
 • kontaktni telefon

Vaše osebne podatke zbiramo tudi na naslednje načine:

prijava na e-novice – kjer se vsak uporabnik prijavi na e-novice, ki vključujejo novice informativne narave, novice o ponudbah, dogodkih, promocijah in vse ostale novice, ki jih podjetje FREYR želi deliti z vami;

registracija – podjetje FREYR vam ponuja možnost registracije, tako da vam ni treba vpisovati podatkov o dostavi vsakič, ko opravite naročilo. Registracija za nakup ni potrebna in vaša odločitev je, ali se želite registrirati ali ne;

Nagradna igra – različni osebni podatki se zbirajo preko nagradnih iger, ki lahko imajo dodatne pogoje, kot so definirani tukaj. Prosimo, preverite pogoje sodelovanje vsake nagradne igre, preden se odločite za sodelovanje.

Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. FREYR z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in tehnološkimi rešitvami ter z lastnimi in zunanjimi strokovnjaki izvaja vse potrebne ukrepe, da so vaši podatki zaščiteni. Pri tem FREYR uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov, ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

Če ste naročili izdelek, ki ga ponujamo v spletni trgovini FREYR se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za sklenitev in izvajanje kupoprodajne pogodbe, izdajo računa in dostavo izdelka.

Skladno z našim zakonitim poslovnim interesom, ki ga imamo kot trgovina, vas ob potrdilu naročila izdelka prijavimo na naše e-novice s katerimi vas obveščamo o podobnih izdelkih v naši ponudbi. »E-novice« so elektronske novice, ki vsebujejo novice informativne narave, novice o ponudbah, dogodkih, promocijah in vse ostale novice, ki jih podjetje FREYR želi deliti z vami.

Izbiro o prijavi ali odjavi na e-novice imate na povezavi, ki je posredovana skupaj z elektronskim poročilom o odposlanem naročilu oz. na povezavi, ki je v vsakem poslanem sporočilu e-novic.

Freyr bo vaše osebne podatke uporabljal tudi za analizo in raziskave (takšne analize in raziskave se bodo izvajale na osnovi psevdonimov in anonimiziranih podatkov, kjer je to mogoče), kar je potrebno za naš zakoniti interes in za razumevanje naših strank in njihovih želja, za prepoznavanje vzorcev in trendov, za izboljšanje uporabniške izkušnje, zagotavljanje informacij, vsebine in ponudb po vaših potrebah, za namene splošnih raziskav, statistične namene in za združeno poročanje, za razvoj novih izdelkov in storitev, spremljanje uspešnosti obstoječih izdelkov in storitev, za izboljšanje naše tehnologije, za pošiljanje personaliziranih oglaševalskih sporočil in za prikaz spletnih oglasov.

FREYR se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne trgovine ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače.

Vaše osebne podatke bo FREYR razkril zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bo FREYR zagotovil, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi.

Zunanji ponudniki storitev (dostavne službe in drugi)

Spoštujemo zaupanje, ki ste nam ga izkazali, ko ste z nami delili svoje osebne podatke in jih ne bomo delili z nikomer, ki bi jih želel uporabiti v lastno korist. Vendar pa bomo po potrebi za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. Osebne podatke lahko na primer posredujemo izvajalcem za gostitev naše podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev ipd. Zunanjim ponudnikom storitev bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov ne bodo smeli uporabljati v nobene druge namene. Zunanji ponudniki storitev FREYR so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Družbena omrežja

Spletne strani podjetja Freyr ponujajo možnost uporabe vtičnikov različnih družbenih omrežij. Če se odločite za interakcijo (z registracijo računa na družabnem omrežju), bodo lahko vaše aktivnosti na naših spletnih straneh ali prek naših aplikacij lahko na voljo tudi tem družbenim omrežjem na podlagi pravilnikov zasebnosti, s katerimi se boste strinjali ob prijavi na ta družbena omrežja. Če ne želite deliti teh informacij, se prosimo odjavite iz teh družbenih medijev.

Poslovni prenosi

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

Javni organi

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. FREYR se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Zakoniti interes

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od FREYR zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do ugovora obdelave in pravico do ugovora prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve

Uporabnik ima vedno pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • nameni obdelave osebnih podatkov
 • vrste zadevnih osebnih podatkov
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • kadar osebni podatki niso zbrani z vašim dovoljenjem

Pravica do popravka

Kot uporabnik imate pravico zahtevati, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Kot uporabnik imate pravico doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito
 • Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih FREYR, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu

Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot uporabnik spletne trgovine podjetja FREYR oz. kupec izdelkov podjetja FREYR imate zgoraj navedene pravice, da preverite ali FREYR obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta, ki je strojno berljiv). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov office@jesuis-cosmetics.com. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

Hramba

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti spletnih strani FREYR, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

FREYR d.o.o. tudi ne bo izbrisal tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih FREYR d.o.o. v prihodnje kontaktira

Piškotki

FREYR d.o.o. na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani podjetja FREYR.

Sprememba pravil zasebnosti

FREYR d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete.

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov pokremco@beauty-outlet.eu

FREYR D.O.O., Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenia, Matična številka: 8172838000, ID za DDV:SI19478194

3.8.2020